facebook marknadsför inlägg

7 skäl att inte använda knappen Marknadsför inlägg

Om du äger eller har tillgång till en Facebooksida, så har du definitivt sett den stora blå marknadsför inlägg knappen som finns under alla inlägg. Marknadsför inlägg knappen är den enklaste formen av annonsering på Facebook och Instagram. Du kan betala för att distribuera ett inlägg som publiceras på Facebooks eller instagrams tidslinje/nyhetsflöde. Även om ett marknadsfört inlägg visas som en annons i nyhetsflödet, är det fortfarande inte detsamma som en annons som skapats i Facebook Business manager. Detta beror på begränsade anpassningsfunktioner du har genom att trycka på den blå knappen marknadsför inlägg.

Det kan vara ett enkelt sätt att komma igång med annonsering, men du saknar stor potential att kunna optimera och göra annonsen till en vinstdrivande kampanj. Här nedan listas sju anledningar till varför du INTE ska använda den blå knappen marknadsför inlägg.


De sju fördelarna med att annonsera via Facebook Business manager är:

  • A/B-testning
  • Målsättning
  • Budgetkontroll
  • Anpassad målgrupp
  • Annonsplacering och formatanpassning
  • Dynamiska annonser och textförslag
  • Andra optimeringsalternativ


A/B testing

När du marknadsför ett inlägg via knappen i ditt flöde under ett inlägg, skapas en kampanj med en annonsuppsättning och en annons. När du väl har tryckt på knappen, har du ingen möjlighet att göra ändringar i denna layout. En av de viktigaste delarna av annonsering på Facebook och Instagram, är att man ständigt testar nytt innehåll för att se vad som fungerar bäst. Det är vad man kallar A/B-testning. A/B-testning är således ett sätt att jämföra två versioner av X för att bedöma vilken av versionerna som ger bäst resultat. Genom att bara visa en annons i en annonsuppsättning har du inget sätt att utvärdera leveransen mot något annat. Man ska alltid testa olika annonser i varje annonsuppsättning för att se vad som ger bäst resultat, men även kunna testa vilken annons som är billigast att fortsätta med. När man annonserar med knappen marknadsför inlägg, så har du inget alternativ att utvärdera leveransen av inlägget. Du saknar potentialen att ta kontroll och få ett bättre resultat.

Målsättning

Knappen marknadsför inlägg handlar om att göra det så enkelt som möjligt för dig att annonsera på Facebook och Instagram. Det innebär också att det finns många val du inte får möjlighet att optimera mot. Bland dem har vi målsättning, dvs vad målet med din annons är.

Målsättning med knappen marknadsför inlägg
Målsättning i Business Manager

Under ditt annonskonto i Business Manager kan du välja målsättning för varje kampanj, vilket gör det lättare för Facebook att optimera din annonsering. När du använder knappen marknadsför inlägg, antar Facebook bara baserat på inlägget vad den önskade åtgärden är. Genom att välja målet för din kampanj i Business Manager, ber du Facebook att leta efter personer inom din målgrupp som mest sannolikt kommer att göra den åtgärden du valt. Om målet är konvertering kommer Facebook att leta efter de som är mest kvalificerade att göra ett köp av dig.

Större kontroll på budget i Business Manager än marknadsfört inlägg

När du marknadsför ett inlägg via knappen under ett inlägg, får du två val: varaktighet och total budget. Baserat på detta distribuerar Facebook ditt belopp fördelat över den valda tidsperioden. I ett annonskonto i Business Manager, har du däremot möjlighet att ta mer kontroll över din budget. Där har du möjlighet att ställa in din budget på både annons och kampanjnivå.

Budget med knappen marknadsför inlägg
Budget i Business Manager

När du marknadsför inlägg med knappen under ett inlägg, har du bara en annons i en annonskampanj. Om du marknadsför från ett annonskonto i Business Manager, har du möjlighet att testa olika målgrupper, annonsuppsättningar och annonser i samma kampanj. Genom att ta kontroll över budgeten och fördelningen av din budget, kan du placera pengarna där du får bäst resultat.

Den absolut största och kanske viktigaste fördelen med att hantera budgeten i ett annonskonto i Business Manager, är möjligheten att välja en daglig budget. Att välja en daglig budget ger dig mer kontroll över dina utgifter och säkerställer en jämn fördelning av dina annonser under hela perioden. Du kan också låta dina annonser visas så länge som du vill (och så länge de ger resultat) och justera din budget upp eller ner baserat på resultaten. Du har inte möjlighet att göra detta när du marknadsför inlägget via knappen under ett inlägg.


Anpassad målgrupp

Vem som exponeras för ditt innehåll är viktigt för dig, så att du får så bra avkastning som möjligt för din annonsbudget. Även om Facebooks algoritmer blir mer och mer smarta, behöver de tid för att förstå vem och vilka som är den bästa målgruppen för dig. När du marknadsför ett inlägg via knappen, har du några få möjligheter att ändra din målgrupp. Du kan justera den efter demografi (ålder, kön och plats) eller efter intressen. Om du gör din annons via Business Manager, är de det vi skulle kalla för ”kall” eller ”varm” målgrupp.

Målgrupp med knappen marknadsför inlägg

Gör du annonser i Business Manager, har du möjlighet att rikta in dig till olika målgrupper, mer än detta du ser ovanför, som är en bild från målgrupp när du trycker på den blå knappen marknadsför inlägg. Med annonsering via Business Manager, har du möjlighet att skapa anpassade målgrupper och anpassade händelser. Detta innebär att du kan till exempel skapa målgrupper på de som har besökt din webbplats (även kallad remarketing eller varm målgrupp). På detta sätt kommer du att kunna nå ut till dem som redan känner dig och som gärna köper av dig. Rent generellt så är varma målgrupper den mest lönsamma målgrupp du kan marknadsföra till.Målgrupp från ett annonskonto i Business Manager

Genom att använda marknadsför inlägg knappen, har du därför mindre kontroll över vem som ser din annons. Du har heller inte möjlighet att följa upp de som redan känner dig (remarketing), vilket gör att man missar en stor potential i att få en framgångsrik annonsering.

Annonsplacering och formatanpassning

Det finns många olika placeringar som din annons kan visas på i Facebook och Instagram. Om du har anslutit ditt Instagram konto till Business Manager, kommer du att kunna annonsera på både Facebook och Instagram. Beroende på var du väljer att visa dina annonser, kan de kräva olika format, dvs storlek och form på bilden eller videon du annonserar. De två viktigaste formaten är fyrkantiga (1: 1) och 16: 9 (helskärm för telefon). För att få ut så mycket som möjligt av de olika placeringarna kan du anpassa ditt innehåll efter de olika placeringarna i ditt annonskonto. Du har inte möjlighet att göra detta genom att trycka på knappen marknadsför inlägg. För där distribueras annonsen som den är. Om du till exempel har en bild i ”fel” storlek kan plattformen klippa delar av bilden, och viss text som är viktig i bilden visas inte för dem du visar annonsen till.


Med ett annonskonto har du också möjlighet att se var dina annonser levererar bäst. Om du tycker att Instagram nyhetsflöde eller Facebook Marketplace är mycket dyrt att marknadsföra på jämfört med andra placeringar, kan du välja att utesluta dem. På så sätt kan du välja att placera dina pengar där du ser att du får tillbaka dina pengar.

Dynamiska annonser och textförslag

Med dynamiska annonser har du möjlighet att ladda upp ett urval av foton/videor, rubriker och texter för att låta Facebook testa vad som fungerar bäst. Denna typ av dynamiska annonser är som ett automatiserat A/B-test.

En lite ”lättare” version av dynamiska annonser är att lägga upp olika textförslag till annonsen. Då testar Facebook de olika textförslagen och ser vilken av dem i din målgrupp som ger bäst resultat.
Detta kommer bara att vara möjligt att testa i ett annonskonto och är inte ett alternativ när du marknadsför inlägg via knappen.

Andra optimeringsalternativ i annonskonton

Det finns ytterligare fördelar med att använda ett annonskonto i Business Manager snarare än att marknadsföra inlägg via knappen. Du kan skapa Facebook formulär för att samla in leads, och endast rikta dig till personer med iPhone eller Android, specificera målkonvertering eller kontrollera frekvensen. Med andra ord är möjligheterna många. Med det sagt betyder det inte att du måste ha mycket avancerade kampanjer för att få resultat.

Det mest grundläggande är om du har kontroll över din budget, distribution och resultat. Knappen marknadsför inlägg är utformad för att göra annonsering så lätt tillgänglig som möjligt för dig som är helt ny på annonsering på Facebook och Instagram. Med ett så enkelt verktyg säger det sig självt att det finns en gräns för hur mycket du kan uppnå med det.

Oavsett företagets storlek eller budget, ska man alltid annonsera via annonskontot i Business Manager. Det kan tyckas vara förvirrande och svårt till en början. Men det ger dig mycket mer kontroll över din egen marknadsföring, och du kommer att få mycket bättre resultat med att annonsera via Business Manager än att trycka på knappen marknadsför inlägg under inläggen i ditt flöde.

Läs här hur du optimerar dina facebook annonser effektivt


Vill du ha tips & feedback?

Mattias Lax

VD & digital strateg.
Bakgrund från en e-handel som idag omsätter 1miljard.

Detta är inget säljsamtal.

Similar Posts