IntegritetspolicyPERSONUPPGIFTER

ML Webbyrå AB nedan kallad ”vi” och ”ML Webbyrå”, värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är ML Webbyrås målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information ML Webbyrå samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband att surfa vidare på hemsidan eller att klicka på rutan ”Det är ok” på bannern på hemsidan, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

ML Webbyrå AB, 559168-6141, 731 30 Köping är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på hemsidan genom cookies, kontaktformulär, chatten på hemsidan. De personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, adress, telefonnummer.

Betalinformation

Vi använder Klarnas kassatjänst för att erbjuda dig trygg och säker betalning vid beställning av produkter. I samarbete med Klarna får vi vissa uppgifter om din betalning för att kunna administrera köpet.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för direktmarknadsföring, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera upplevelsen på hemsidan för att kunna förbättra våran hemsidas prestanda samt syftet hur hemsidan presenterar sig till nya och gamla besökare.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att personuppgifter överförs till, och behandlas av andra bolag i syften och enlighet med gällande lagar och regler. Vi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på hemsidan genom att surfa vidare på hemsidan eller att klicka på rutan ”Det är ok” på bannern på hemsidan, så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av ML Webbyrås verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare.

Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och endast en person har tillgång till dessa uppgifter.

Vi använder även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som besökare av hemsidan behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter så sparas dina uppgifter tills vidare i våra system. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas hos oss, du kontaktar då: mattias@mlwebbyra.se

RÄTT TILL RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Där du får reda på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på våran hemsida. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till ML Webbyrå förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller  namn, vänligen lämna ML Webbyrå korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till:

mattias@mlwebbyra.se

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring och marknadsföring, om du motsätter dig sådan behandling. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. I vissa fall kan inte vi tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

LÄNKAR

Vi kan länka till andra webbplatser som ligger utanför ML Webbyrås kontroll, och webbplatser utanför ML Webbyrås kontroll kan länka till våran hemsida.

Även om vi försöker säkerställa att vi enbart länkar till webbplatser som delar ML Webbyrås personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn, är ML Webbyrå inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser.

Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella hemsidan du besöker.

COOKIES

Vi använder cookies på våran hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens enhet och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på hemsidan.
Det finns två huvudtyper av cookies:

1). en permanent cookie ligger kvar på besökarens enhet under en bestämd tid.

2). en sessionscookie lagras tillfälligt i enhetens minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att förbättra vår hemsida för besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens önskemål, val och intressen, att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av vår hemsida.

Läs mer om cookies här.

KONTAKTA OSS

ML Webbyrås mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Hos oss på ML Webbyrå AB är våra kunders personliga integritet viktig för oss och att du som besökare alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta: mattias@mlwebbyra.se