Köpvillkor

Företag

1. Allmänt
2. Priser och betalning
3. Leveranser
4. Försening
5. Ångerrätt och retur
6. Tvist
7. Personuppgifter

1. Allmänt

Efter att ha beställt från mlwebbyra.se förbinder ni er att bevaka er inkorg då all kommunikation rörande er beställning sker via mail.

ML Webbyrå förbehåller sig rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. ML Webbyrå reserverar sig för förseningar, tekniska problem och felaktig artikelinformation.

2. Priser och betalning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuell vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

ML Webbyrå använder sig av Klarna Checkout. Betalmetoden är kortbetalning.
Mer information om Klarnas användarvillkor och Klarnas kontaktuppgifter hittar ni hos K

3.Leveranser

Digitala produkter levereras direkt och finns tillgängliga för nedladdning i den mail du angav vid köptillfället.

4. Försening

Vid oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll, Force Majeure, (såsom krig, naturkatastrof, strejk, brand) ansvarar ML Webbyrå inte för förseningarna.

5. Ångerrätt och retur

Företag och offentlig verksamhet omfattas inte av ånger- och returrätten.

6. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska avgöras i allmän domstol enligt svensk lag.

7. Personuppgifter

Det är viktigt för oss att ni som kund känner trygghet när ni handlar hos oss. Ni kan läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter i våran Integritetspolicy.

Privatperson

1. Allmänt
2. Priser och betalning
3. Fraktsätt
4. Leveranser
5. Försening
6. Ångerrätt och retur
7. Tvist
8. Personuppgifter

 1. Allmänt

Efter att ha beställt från mlwebbyra.se förbinder du dig att bevaka din inkorg då all kommunikation rörande din order sker via mail.

ML Webbyrå förbehåller sig rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. ML Webbyrå reserverar sig för förseningar, tekniska problem och felaktig artikelinformation.

 2. Priser och betalning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

ML Webbyrå använder sig av Klarna Checkout. Betalmetoden är kortbetalning.
Mer information om Klarnas användarvillkor och Klarnas kontaktuppgifter hittar ni hos Klarna.se

 3. Fraktsätt

Direktleverans digitala produkter 

Digitala produkter finns direkt efter köp tillgängliga i den mail du angav vid köptillfället.

Leverans sker i enlighet med de uppgifter som anges vid beställningstillfället. Du som kund har därför ett ansvar att ange korrekta uppgifter. Om leverans skett enligt avtal men det visar sig att uppgifterna inte är korrekta, är det utom ML Webbyrås ansvar.

 4. Leveranser

Digitala produkter levereras direkt och finns tillgängliga för nedladdning i den mail du angav vid köptillfället.

 5. Försening

Vid oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll, Force Majeure, (såsom krig, naturkatastrof, strejk, brand) ansvarar ML Webbyrå inte för förseningarna.

 6. Ångerrätt och retur

Följande varor undantas från ångerrätten och kan inte returneras:

Nedladdningsbara produkter; då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas

 7. Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar ML Webbyrå alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som ML Webbyrå avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. ML Webbyrå förbinder sig då att följa ARN’s utslag.

 8. Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Du kan läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter i våran Integritetspolicy.